Inne języki:


Ta witryna zawiera olbrzymią ilość materiału. Na początek wybierz jedną z opcji, zależnie od Twego wychowania:


Kontakt :

Szukajcie, a znajdziecie!

WWW www.askrealjesus.com

Chcesz Żywego Chrystusa czy martwego "Chrystusa"?

Fotografia popiersia
wykonanego przez rzeźbiarza Glenna Terry'ego.
(c) Copyright Glenn Terry, użyto za zgodą.

Istnienie tej witryny daje ci możliwość wyboru.

Chcesz pójść wyżej z Żywym Chrystusem czy trzymać się wizerunku Chrystusa stworzonego przez człowieka martwego "Chrystusa"? Wybierzesz Życie czy będziesz nadal wybierać śmierć? A może odmówisz podjęcia decyzji?

Pomyśl, jak wiele wizerunków Chrystusa istnieje na świecie. Tak wiele kościołów czy sekt stworzyło własny wizerunek, nie tylko fizyczny, ale również mentalny – ubrany w doktryny czy niewypowiedziane założenia na temat tego, kim był Chrystus, dlaczego przyszedł na Ziemię i czego nauczał. Niektóre mówią, że Chrystus był wcieleniem Boga, jedynym Synem Bożym, że przyszedł zbawić ludzkość przez zrobienie wszystkiego za nas, że był tylko mądrym nauczycielem, że był zwykłym cieślą albo nawet że nie istniał jako postać historyczna.

Te sprzeczności czy nawet wzajemnie wykluczające się obrazy oczywiście nie mogą być jednocześnie prawdziwe. A jeśli żaden z nich nie jest prawdziwy? A jeśli po prostu nie można stworzyć jakiegokolwiek wizerunku czy doktryny, która mogłaby pomieścić Żywego Chrystusa? A jeśli Żywy Chrystus jest zawsze czymś WIĘCEJ, niż ludziom się wydaje? A jeśli prawdziwą rolą Żywego Chrystusa jest poszerzać ludzkie rozumowanie – mentalne wyobrażenia dotyczące ich samych, Boga i życia – przez rzucanie wyzwania ich sztywnym wierzeniom, ich mentalnym świętym krowom?

A jeśli Żywy Chrystus przychodzi, by rzucić wyzwanie jednemu czynnikowi, który uniemożliwia wzrost jednostek, cywilizacji czy nawet całej ludzkości? Co jeśli tym jednym czynnikiem jest element ludzkiej psychiki, który ciągle dąży do absolutnej kontroli? I próbując sięgnąć tego niemożliwego celu, ten czynnik ludzkiej psyche – nazwijmy go ludzkim ego – próbuje stworzyć mentalne wyobrażenia i zmusić rzeczywistość, aby się do nich dopasowała. Ego zawsze próbuje stworzyć mentalne pudełko do wszystkiego, a następnie nakleja na nim etykietkę, co daje mu pewne poczucie bycia przy sterach. Stąd wielu ludzi nieświadomie pozwoliło swojemu ego stworzyć mentalny obraz Chrystusa, i próbują oni dopasować każde pojawienie się Żywego Chrystusa do mentalnego pudełka wymyślonego przez tego martwego bałwochwalcę.

Kiedy przyjrzysz się, w jaki sposób Żywy Chrystus ukazał się 2 000 lat temu w ciele fizycznym, to zobaczysz, że różne sekty żydowskie miały sztywne mentalne wyobrażenia na temat oczekiwanego Mesjasza. Wielu odrzuciło Jezusa, ponieważ nie pasował On do ich mentalnych wyobrażeń. Podobnie w dzisiejszym świecie wielu ludzi – obojętnie czy nazywają siebie chrześcijanami czy duchowymi poszukiwaczami – przyjęło mentalne wyobrażenie tego, jaki według nich powinien być Żywy Chrystus. I jeśli nauka nie odpowiada tym wyobrażeniom, często ją odrzucają, bazując na intelektualnym rozumowaniu albo lękach – bez sprawdzenia jej za pomocą własnych serc.

Jednak pomyśl, że Żywy Chrystus jest pełen życia właśnie dlatego, że Chrystus nigdy nie może zostać ograniczony do mentalnego wizerunku, bałwana, obrazu, który się nie zmienia. Chrystus Żywy jest ponad ludzką kontrolą i stąd Jego prawdziwe objawienie NIGDY nie będzie dostosowane do oczekiwań i warunków stworzonych przez ludzkie ego. Jeśli nie jesteś świadomy mentalnego pudełka stworzonego przez twoje ego, jeśli odmawiasz jego przebadania, to nieuchronnie odrzucisz prawdziwe objawienie Żywego Chrystusa i wciąż będziesz się kurczowo trzymać stworzonego przez człowieka wyobrażenia idola, jakim powinien być Chrystus.

Ta strona jest właśnie objawieniem Żywego Chrystusa w formie dostosowanej do tego, co może pojąć zewnętrzny umysł większości ludzi. Po tym, jak wstąpiłem do mego Ojca, mnie, Jezusowi Chrystusowi, dana została wszelka władza w niebie i na ziemi. Stąd jestem w pełni zdolny wyszkolić fizyczną osobę do odbierania mego Żywego Słowa i umieszczania go na witrynie internetowej, którą każdy może odnaleźć i czytać.

Pomyśl, jeśli Nowy Testament jest nauką zainspirowaną przez Boga, to pewni ludzie w ciałach fizycznych musieli być odbiorcami – kielichami – tego Żywego Słowa. Ktoś musiał być zdolny, by otrzymać bezpośrednie dyktando tego, co znane ci jest jako Księga Apokalipsy. Faktycznie, przez wieki, wielu ludzi osiągnęło wewnętrzne zestrojenie – stan jedności – z Żywym Chrystusem, co pozwoliło im służyć za otwarte drzwi, jako cenne kielichy, dla Żywego Słowa. A zatem nie utrzymuję, że ta witryna jest jedynym przykładem Słowa Żywego dostępnym dla ludzi żyjących w tej epoce.

Wręcz przeciwnie, jest wiele przykładów, lecz ta witryna jest wyjątkowa w tym sensie, że Ja, Wniebowstąpiony Jezus Chrystus, przeszkoliłem kogoś do odbierania mego Żywego Słowa w możliwie najczystszej formie osiągalnej dla kogoś, kto jest w ciele fizycznym. Tak więc ta witryna jest moją oficjalną pracą dla dostarczenia nauk, które Żywy Chrystus chce przekazać w tych czasach.


Dlaczego ten okres jest taki ważny? Kiedy ukazałem się 2 000 lat temu w ciele, świat był w okresie przejścia z jednego duchowego cyklu do następnego. Przyszedłem, by przynieść uniwersalną naukę, która mogłaby pomóc duchowym ludziom na świecie poczynić konieczne zmiany w świadomości. Ta nauka została znacznie przesłonięta i przekształcona przez stworzenie oficjalnej doktryny – błąd, który wyjaśniam na tej witrynie.

W ten sposób większość duchowych ludzi na ziemi nie przerobiła lekcji, które mieli wynieść z mojego przykładu. Przez to nie przejawili wyższego stanu świadomości, który ja zademonstrowałem, a który, jak przejrzyście oświadczyłem, jest osiągalny dla każdego. Teraz to nie wstrzymuje tylko najbardziej duchowych ludzi, lecz również ludzkość jako całość. Jest to powstrzymywanie Ziemi od wejścia w nowy cykl duchowy i przejawienia Złotego Wieku duchowej wolności.

Dlatego też przyszedłem, by wyprostować zapis, i tym, którzy są chętni, zaoferować wyjście poza ich martwe wyobrażenia Chrystusa. Przyszedłem, by ponownie uczynić to, co uczyniłem 2 000 lat temu, a mianowicie dać świadectwo Żywej Prawdzie.

Oferuję ci Żywe Słowo, które umożliwi ci wzniesienie się ponad dualistyczne, bazujące na ego idole, które powstrzymują cię od przejawienia twego pełnego duchowego potencjału. Stąd celem tej witryny jest uwolnienie ludzi od wielu iluzji, które specjalnie mają zaprzeczać temu, że ludzie mogą odkryć, kim są, i użyć tej wiedzy, aby wziąć Ziemię w posiadanie, a przez to przyczynić się do zaistnienia Złotego Wieku.

Wiem doskonale, że nie wszyscy są chętni, aby otworzyć serca na nauki tej witryny. Jednak niektórzy odpowiedzą! Poznają w swoich sercach, że to jest Żywe Słowo, i pozwolą mu pochłonąć martwe, mentalne wyobrażenia, które powstrzymują ich od Bycia tymi, którymi zostali stworzeni, by być, mianowicie samo-świadomymi, dojrzałymi współtwórcami, którzy mogą zabrać Ziemię z prowadzącej w dół spirali konfliktów i zniszczenia na wznoszącą się spiralę prowadzącą do Złotego Wieku pokoju, prosperity i prawdziwej duchowości w każdym aspekcie życia.

Jeśli jesteś jedną z takich osób, to pozwól memu Żywemu Słowu zmierzyć się z twoimi ludzkimi iluzjami, byś mógł odkryć swą prawdziwą tożsamość, twoją duchową misję i powód twojego Bycia.

Oferuję ci Życie.

Wybierzesz Życie czy nadal będziesz wybierać śmierć – bo nie ma innych możliwości. Zaakceptujesz mój dar czy nadal będziesz go odrzucał?

Jeśli nie wybrałeś Życia, to zaocznie wybrałeś śmierć.
Dlatego powiadam jeszcze raz: "Wybierz Życie! Podejmij decyzję ŻYCIA".